به اشتراک گذاشتن
ویدئوهای پیشنهادی
مربای آلو
۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۱ خرداد
عدسی
۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۸ خرداد
ژله سه رنگ
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۲ بهمن
پشت صحنه شماره 9
مواد لازم
نکات آشپزی
برای پوست كندنِ سیر می توانید سیر را برای چند دقیقه داخل آب گرم قرار دهید تا پوستِ آن براحتی جدا شود. راهِ دیگر این است كه با گوشت كوب ضربه‌ای آرام به سیر بزنید تا پوست آن راحت جدا شود
هنگامِ استفاده از کره در موقعِ درست کردنِ املت، کمی روغن به آن اضافه کنید تا کره نسوزد